Kallelse till föreningsstämma 2016

Sunnemo fiber ekonomisk förening
Kallelse till föreningsstämma 2016

Tid: Lördagen den 11 juni 2016 klockan 14.00
Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen

Dagordning enligt föreningens stadgar § 15

Övriga ärenden:
Redovisning av byggnationen av fibernätet och kostnaden.

Servering av Sunnemo Folket hus

Ordförande Anders Johansson

Bidrag Jordbruksverket

Sunnemo Fiberförening fick inget bidrag i den första omgången som nu beslutades. Länsstyrelsen beviljade 104 miljoner och kommer senare att besluta om resterande 63 miljoner. Information om detta finns på länsstyrelsens hemsida.
Vi kommer att redogöra mer ingående på årsstämman och lägga fram ett förslag till stämman hur vi går vidare. Datum för stämman är inte beslutad. Vi återkommer med information och kallelse.

Strömavbrott i stationen igen

Onsdagen den 13 april 10.10 drabbades vi av strömavbrott i stationen och nätet var uppe igen 12.20. En fas på inkommande hade fallit bort, felsökning på utrustningen för backupström sker. Vi återkommer med rapport när detta är åtgärdat.

Driftsstörning Sunnemo 12 mars

På Lördagen 12.10 blev stationen i Sunnemo utan ström. Då allt inte funkade med reservströmmen fick vi ett avbrott på 1 timma.
På loggarna i stationen kunde vi se hur långt strömavbrottet varat.
Under veckan kommer de som installerat utrustningen med växelriktare att gå igenom inställningarna, så det inte upprepas.

Bidrag för byggnationen i Sunnemo

Den information vi har nu, är att Länsstyrelsens beslut om eventuellt bidrag kommer att meddelas i början på april månad. Det förutsätter att inga ytterligare hinder tillkommer innan dess. Vi kommer att lägga ut information om detta så snart vi fått beskedet.

Ägare till fibernätet i Sunnemo

Från den 24 februari 2016 är Skanova Networks ägare till fibernätet i Sunnemo. Då vi nu erhållit betalningen för affären.

Planerat avbrott på fibernätet 9 februari

På tisdag den 9 februari mellan kl. 8:00-9:00 kommer det att vara ett kort avbrott på fibernätet.
Då ska stationens nya UPS driftsättas så fibernätet klarar ett strömavbrott.

Försäljning av fibernätet i Sunnemo

Den 15 januari hade vi möte med Erik Anjala-Ljungkvist och Ulf Larsson från Skanova. Detta tillsamman med Mats Almarstrand på Tyréns. Nu har vi skrivit på avtalet om försäljningen till Skanova. Nätet övergår i Skanovas ägo den dagen som betalningen för nätet kommit föreningen tillhanda.

Gott Nytt År!

Vi vill önska er alla ett Gott Nytt År och god fortsättning!
Vi hoppas att alla fått igång sina anslutningar och nu kan njuta av ett nytt år med alla de fördelar som fibern medför.

Mvh
Sunnemo Fiber

Strömbackup i telestationen

Strömbackup i telestationen

Nu är det klart, senast den 15 januari kommer utrustningen på stationen vara säkrad med strömbackup i det fall det blir strömavbrott.
Telia kommer att uppgradera sitt batteripaket i stationen och sedan kommer växelriktaren att monteras. Det innebär att vi kommer att
få 4 timmars backuptid vid strömavbrott.
Vill ni även skydda er hemma för strömbortfall på media omvandlaren så finns det sedan tidigare förslag på utrustning på hemsidan (mötet 26 september) där ni ser ett exempel på en Eaton 3S.