Frågor & Svar

Är 24.000kr ett takpris?

Ja, det är bara stämman som kan besluta om ett högre pris.

Kan priset bli lägre än 24.000kr?

Ja, efter att vi fått klart med entreprenör räknar vi med att vi hamnar mellan 15.000-20.000kr.
(Troligen närmare 15.000kr.)

Varför kan det bli billigare?

Vi kommer förmodligen att få ett bidrag som hjälper till att sänka anslutningsavgiften.

Vad ska jag betala för min anslutning och hur kommer överskottet att regleras?

Du betalar 24.000kr när föreningen meddelar att det är dags att betala.
Sedan när byggnationen är helt klar och vi vet vad vi fick i bidrag, kommer ev. överskott att betalas tillbaka till anslutna medlemmar.

Varför inväntar vi inte bidraget först?

Det skulle försena projektet minst 1 år och sannorlikt öka priset för oss alla.

Kan det bli dyra serviceavgifter?

Nej, vi räknar med att sälja vårt nät och då betalar du endast för de tjänster som du beställer, så som internet, telefon samt tv. Köparen av nätet kommer att sköta service och ev. reparationer på nätet.

När får jag fiber till mitt hus?

Beräknad driftstart är 1 december 2015.

Kan jag fortfarande gå med i föreningen och få fiber?

 Ja, ansökan finns här

Jag funderar på 4G, vad är det? Är det lika bra som fiber?

Läs den här texten som finns på Eda kommuns hemsida och lär dig mer:
Vad är 4G?