Fibernät i Sunnemo

Nu kommer nästa generations teknik för telefoni, Internet och TV!  

 

Hagfors Kommun har tillsammans med Telia tecknat avtal om det som kallas Öppen Fiber. Hagfors kommun har föreslagit lämpliga områden  för bildning av fiberföreningar, varav Sunnemo är ett område.

Nu är Sunnemo Fiber Ekonomisk Förening bildad. Vår förhoppning är  att också du väljer att gå med som medlem i föreningen!

Via föreningen kan vi söka bidrag för byggkostnaden, så vi i glesbygd   får anslutning till ett lägsta pris, mot om vi ska betala allt själva. Därför   är det viktigt att även du går med i föreningen, för anslutning av din fastighet i samband med byggnationen. Vi kan inte i efterhand söka bidrag för nya anslutningar.

Varför gå med och vad händer med det vi har idag?

På sikt kommer den fasta telefonin och det bredband vi har idag att tas bort. För att fortsättningsvis ha tillgång till de tjänster som finns idag och det som kommer, behövs en stabil anslutning med hög kapacitet. Då finns det inget annat alternativ än en fiberanslutning. Den är dessutom okänslig för åska.

Genom en fiberledning finns möjlighet att ansluta TV, hålla kontakt    med familj och vänner vart än de finns. Möjlighet till fjärrsjukvård med inkoppling av utrustning, larm och övervakning via webbkamera av exempelvis bostaden. Detta till en fast kostnad, som inte är begränsad   till mängden data som ska överföras, som är en brist hos de mobila lösningarna.

 

Hälsningar!

Sunnemo Fiber Ekonomisk Förening

 

Anders Johansson/ordförandePeter Björkner/kassör

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


You must belogged in to post a comment.