Uncategorized

Kallelse till föreningsstämma 2019

Tid: Lördagen den 11 maj 2019 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen Dagordning enligt föreningens stadgar § 15 Övriga ärenden: Beslut om utbetalning av överskott till medlemmarna. Beslut om avveckling enligt lagen om ekonomisk förening.   Medtag uppgifter till kassören i det fall stämman beslutar om utbetalning. Uppgifter, nedskrivet på papper enligt följande: Namn,... Read More »

Kallelse till föreningsstämma 2018

Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2018 Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen Dagordning enligt föreningens stadgar § 15 Ordförande Anders... Read More »

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att genomföra försäljning av nätet till Skanova Networks, ett företag i Telia koncernen. Avtalad UPS utrustning har installerats på telestationen i Sunnemo och efter smärre inkörningsproblem funkar den som avsett. Slutreglering med hyra från Zitius av... Read More »

Kallelse till föreningsstämma 2017

Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2017 Tid: Lördagen den 10 juni 2017 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen Dagordning enligt föreningens stadgar § 15 Övrig information: Länsstyrelsens hantering av ansökan utlysning 2. Servering av Sunnemo Folket hus Ordförande Anders... Read More »

Relacomartikel om Sunnemo’s fiberprojekt

Relacom har skrivit en artikel om Sunnemo’s fiberprojekt. Läs artikeln... Read More »

Utökad ansökan bidrag Jordbruksverket

Idag (2016-12-30) har Vi sänt in en ny utökad ansökan för bidrag fiberbyggnation. Enligt den fullmakt vi fick på årsmötet. Området omfattar Sunnemo, Lakheden, Myra, Sörby och Höje. Beslut kommer förhoppningsvis tas av Länsstyrelsen under våren 2017. Får vi bidrag kommer upphandling och byggnation ske så snart som möjligt.... Read More »

Driftmeddelande

Zitius NOC kommer att genomföra ett planerat arbete i Sunnemo fiberstation, ny hårdvara kommer att installeras. Tid: 2016-09-13 00:01 – 2016-09-13 06:00 Reservdag: 2016-09-14 00:01 – 06:00 Avbrott på era tjänster kan förekomma under arbetet. Har ni problem med era tjänster efter denna uppdatering är första steget att starta om er utrustning. Är det fortfarande... Read More »

Planerat avbrott i nätet

Tisdagen den 21 juni lägger vi om matningen på strömmen i stationen till växelriktaren. Det innebär att tjänster via fibernätet kan ligga nere mellan 07.00 – 08.00 Hälsningar... Read More »

Medlemsavgift

På årsstämman bestämdes det att årets medlemsavgift kommer att dras från innestående medel. Det betyder att ni inte ska betala in någon årsavgift i... Read More »

Årsmötet 2016 genomfört

I samband med årsmötet den 11 juni lämnade styrelsen information om byggnationen och vilka företag som ansvarar för nätet, driften och tjänster i nätet. Årsmötet leddes av Lars Andersson från Höje Fiberförening, på ett förtjänstfullt sätt. Den ekonomiska rapporten godkändes. De medlemmarna som vill ta del av den, kontakta Peter Björkner för en kopia. Styrelsen... Read More »

Next Page »