Kallelse till föreningsstämma 2019

Tid: Lördagen den 11 maj 2019 klockan 14.00
Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen

Dagordning enligt föreningens stadgar § 15

Övriga ärenden:

  • Beslut om utbetalning av överskott till medlemmarna.
  • Beslut om avveckling enligt lagen om ekonomisk förening.

 

Medtag uppgifter till kassören i det fall stämman beslutar om utbetalning.
Uppgifter, nedskrivet på papper enligt följande:
Namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning
Exempel:
Anders Andersson, 1901-01-01-1234 ,Grässjövägen 14, Björkil 1:48.
Utbetalning kommer att ske via Swedbank utbetalningssystem (SUS)

Föreningen bjuder på fika efter genomförd stämma.

Ordförande
Anders Johansson

Kallelse till föreningsstämma 2018

Sunnemo fiber ekonomisk förening
Kallelse till föreningsstämma 2018

Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 14.00
Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen

Dagordning enligt föreningens stadgar § 15

Ordförande Anders Johansson

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening.

Organisationsnummer: 769628-0655

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016

2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att genomföra försäljning av nätet till Skanova Networks, ett företag i Telia koncernen. Avtalad UPS utrustning har installerats på telestationen i Sunnemo och efter smärre inkörningsproblem funkar den som avsett. Slutreglering med hyra från Zitius av nätet har skett under våren.

Länsstyrelsen lämnade under försommaren besked om vilka föreningar som fick ta del av bidraget. Sunnemo var en av flertalet ansökningar som inte beviljades. Ett av alternativen som Länsstyrelsen angav till oss var att utöka ansökan. För att göra detta hanterligt har Ordförande och Kassören jobbat med frågan. Efter ett antal möten har vi utökat vår ansökan att innefatta föreningarna i Höje och Lakene samt en grupp i Lakheden.

Tyréns Projektbyrå genomförde en förprojektering som Hagfors kommun betalade. Under slutet på december månad lämnades denna utökade ansökan in som avsåg totalt 37.574.000 kronor.

Datum för beslut om ev. bidrag flyttades fram ett antal gånger och nu avser man att kunna fatta beslut under augusti 2017.

Styrelsen föreslår att ansamlad vinst 3.047 kronor balanseras i ny räkning.

Sunnemo 2017-06-09

Kallelse till föreningsstämma 2017

Sunnemo fiber ekonomisk förening
Kallelse till föreningsstämma 2017

Tid: Lördagen den 10 juni 2017 klockan 14.00
Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen

Dagordning enligt föreningens stadgar § 15

Övrig information:
Länsstyrelsens hantering av ansökan utlysning 2.

Servering av Sunnemo Folket hus

Ordförande Anders Johansson

Relacomartikel om Sunnemo’s fiberprojekt

Relacom har skrivit en artikel om Sunnemo’s fiberprojekt.

Läs artikeln här

Utökad ansökan bidrag Jordbruksverket

Idag (2016-12-30) har Vi sänt in en ny utökad ansökan för bidrag fiberbyggnation.
Enligt den fullmakt vi fick på årsmötet. Området omfattar Sunnemo, Lakheden, Myra, Sörby och Höje.
Beslut kommer förhoppningsvis tas av Länsstyrelsen under våren 2017.

Får vi bidrag kommer upphandling och byggnation ske så snart som möjligt.

Styrelsen.

Driftmeddelande

Zitius NOC kommer att genomföra ett planerat arbete i Sunnemo fiberstation, ny hårdvara kommer att installeras.

Tid: 2016-09-13 00:01 – 2016-09-13 06:00
Reservdag: 2016-09-14 00:01 – 06:00

Avbrott på era tjänster kan förekomma under arbetet.

Har ni problem med era tjänster efter denna uppdatering är första steget att starta om er utrustning.
Är det fortfarande problem efter omstart kontaktar ni er leverantör.

Planerat avbrott i nätet

Tisdagen den 21 juni lägger vi om matningen på strömmen i stationen till växelriktaren.
Det innebär att tjänster via fibernätet kan ligga nere mellan 07.00 – 08.00

Hälsningar
Styrelsen

Medlemsavgift

På årsstämman bestämdes det att årets medlemsavgift kommer att dras från innestående medel. Det betyder att ni inte ska betala in någon årsavgift i år.

Årsmötet 2016 genomfört

I samband med årsmötet den 11 juni lämnade styrelsen information om byggnationen och vilka företag som ansvarar för nätet, driften och tjänster i nätet. Årsmötet leddes av Lars Andersson från Höje Fiberförening, på ett förtjänstfullt sätt. Den ekonomiska rapporten godkändes. De medlemmarna som vill ta del av den, kontakta Peter Björkner för en kopia. Styrelsen omvaldes och som ny styrelseledamot valdes Daniel Tedenljung.
Stämman gav styrelsen fullmakt att utöka ansökan till Jordbruksverket på det sätt som styrelsen finner lämpligt. Detta för att ev. kunna få bidrag i omgång två under hösten 2016.