Kallelse till föreningsstämma 2019

Tid: Lördagen den 11 maj 2019 klockan 14.00
Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen

Dagordning enligt föreningens stadgar § 15

Övriga ärenden:

  • Beslut om utbetalning av överskott till medlemmarna.
  • Beslut om avveckling enligt lagen om ekonomisk förening.

 

Medtag uppgifter till kassören i det fall stämman beslutar om utbetalning.
Uppgifter, nedskrivet på papper enligt följande:
Namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning
Exempel:
Anders Andersson, 1901-01-01-1234 ,Grässjövägen 14, Björkil 1:48.
Utbetalning kommer att ske via Swedbank utbetalningssystem (SUS)

Föreningen bjuder på fika efter genomförd stämma.

Ordförande
Anders Johansson

Similar Posts
Kallelse till föreningsstämma 2018
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2018 Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att...
Kallelse till föreningsstämma 2017
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2017 Tid: Lördagen den 10 juni 2017 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...