Verksamhetsberättelse

Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening.

Organisationsnummer: 769628-0655

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016

2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att genomföra försäljning av nätet till Skanova Networks, ett företag i Telia koncernen. Avtalad UPS utrustning har installerats på telestationen i Sunnemo och efter smärre inkörningsproblem funkar den som avsett. Slutreglering med hyra från Zitius av nätet har skett under våren.

Länsstyrelsen lämnade under försommaren besked om vilka föreningar som fick ta del av bidraget. Sunnemo var en av flertalet ansökningar som inte beviljades. Ett av alternativen som Länsstyrelsen angav till oss var att utöka ansökan. För att göra detta hanterligt har Ordförande och Kassören jobbat med frågan. Efter ett antal möten har vi utökat vår ansökan att innefatta föreningarna i Höje och Lakene samt en grupp i Lakheden.

Tyréns Projektbyrå genomförde en förprojektering som Hagfors kommun betalade. Under slutet på december månad lämnades denna utökade ansökan in som avsåg totalt 37.574.000 kronor.

Datum för beslut om ev. bidrag flyttades fram ett antal gånger och nu avser man att kunna fatta beslut under augusti 2017.

Styrelsen föreslår att ansamlad vinst 3.047 kronor balanseras i ny räkning.

Sunnemo 2017-06-09

Similar Posts
Kallelse till föreningsstämma 2019
Tid: Lördagen den 11 maj 2019 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen Dagordning enligt föreningens stadgar § 15 Övriga...
Kallelse till föreningsstämma 2018
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2018 Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...
Kallelse till föreningsstämma 2017
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2017 Tid: Lördagen den 10 juni 2017 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...