Kallelse till föreningsstämma 2017

Sunnemo fiber ekonomisk förening
Kallelse till föreningsstämma 2017

Tid: Lördagen den 10 juni 2017 klockan 14.00
Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen

Dagordning enligt föreningens stadgar § 15

Övrig information:
Länsstyrelsens hantering av ansökan utlysning 2.

Servering av Sunnemo Folket hus

Ordförande Anders Johansson

Similar Posts
Kallelse till föreningsstämma 2019
Tid: Lördagen den 11 maj 2019 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen Dagordning enligt föreningens stadgar § 15 Övriga...
Kallelse till föreningsstämma 2018
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2018 Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att...