Kallelse till föreningsstämma 2017

Sunnemo fiber ekonomisk förening
Kallelse till föreningsstämma 2017

Tid: Lördagen den 10 juni 2017 klockan 14.00
Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen

Dagordning enligt föreningens stadgar § 15

Övrig information:
Länsstyrelsens hantering av ansökan utlysning 2.

Servering av Sunnemo Folket hus

Ordförande Anders Johansson

Similar Posts
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att...
Relacomartikel om Sunnemo’s fiberprojekt
Relacom har skrivit en artikel om Sunnemo’s fiberprojekt. Läs artikeln...
Utökad ansökan bidrag Jordbruksverket
Idag (2016-12-30) har Vi sänt in en ny utökad ansökan för bidrag fiberbyggnation. Enligt den fullmakt vi fick på årsmötet. Området...