Utökad ansökan bidrag Jordbruksverket

Idag (2016-12-30) har Vi sänt in en ny utökad ansökan för bidrag fiberbyggnation.
Enligt den fullmakt vi fick på årsmötet. Området omfattar Sunnemo, Lakheden, Myra, Sörby och Höje.
Beslut kommer förhoppningsvis tas av Länsstyrelsen under våren 2017.

Får vi bidrag kommer upphandling och byggnation ske så snart som möjligt.

Styrelsen.

Similar Posts
Kallelse till föreningsstämma 2018
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2018 Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att...
Kallelse till föreningsstämma 2017
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2017 Tid: Lördagen den 10 juni 2017 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...