Medlemsavgift

På årsstämman bestämdes det att årets medlemsavgift kommer att dras från innestående medel. Det betyder att ni inte ska betala in någon årsavgift i år.

Similar Posts
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att...
Kallelse till föreningsstämma 2017
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2017 Tid: Lördagen den 10 juni 2017 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...
Relacomartikel om Sunnemo’s fiberprojekt
Relacom har skrivit en artikel om Sunnemo’s fiberprojekt. Läs artikeln...