Årsmötet 2016 genomfört

I samband med årsmötet den 11 juni lämnade styrelsen information om byggnationen och vilka företag som ansvarar för nätet, driften och tjänster i nätet. Årsmötet leddes av Lars Andersson från Höje Fiberförening, på ett förtjänstfullt sätt. Den ekonomiska rapporten godkändes. De medlemmarna som vill ta del av den, kontakta Peter Björkner för en kopia. Styrelsen omvaldes och som ny styrelseledamot valdes Daniel Tedenljung.
Stämman gav styrelsen fullmakt att utöka ansökan till Jordbruksverket på det sätt som styrelsen finner lämpligt. Detta för att ev. kunna få bidrag i omgång två under hösten 2016.

Similar Posts
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att...
Kallelse till föreningsstämma 2017
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2017 Tid: Lördagen den 10 juni 2017 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...
Relacomartikel om Sunnemo’s fiberprojekt
Relacom har skrivit en artikel om Sunnemo’s fiberprojekt. Läs artikeln...