Bidrag Jordbruksverket

Sunnemo Fiberförening fick inget bidrag i den första omgången som nu beslutades. Länsstyrelsen beviljade 104 miljoner och kommer senare att besluta om resterande 63 miljoner. Information om detta finns på länsstyrelsens hemsida.
Vi kommer att redogöra mer ingående på årsstämman och lägga fram ett förslag till stämman hur vi går vidare. Datum för stämman är inte beslutad. Vi återkommer med information och kallelse.

Similar Posts
Kallelse till föreningsstämma 2019
Tid: Lördagen den 11 maj 2019 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen Dagordning enligt föreningens stadgar § 15 Övriga...
Kallelse till föreningsstämma 2018
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2018 Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att...