Driftsstörning Sunnemo 12 mars

På Lördagen 12.10 blev stationen i Sunnemo utan ström. Då allt inte funkade med reservströmmen fick vi ett avbrott på 1 timma.
På loggarna i stationen kunde vi se hur långt strömavbrottet varat.
Under veckan kommer de som installerat utrustningen med växelriktare att gå igenom inställningarna, så det inte upprepas.

Similar Posts
Kallelse till föreningsstämma 2019
Tid: Lördagen den 11 maj 2019 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen Dagordning enligt föreningens stadgar § 15 Övriga...
Kallelse till föreningsstämma 2018
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2018 Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att...