Strömbackup i telestationen

Strömbackup i telestationen

Nu är det klart, senast den 15 januari kommer utrustningen på stationen vara säkrad med strömbackup i det fall det blir strömavbrott.
Telia kommer att uppgradera sitt batteripaket i stationen och sedan kommer växelriktaren att monteras. Det innebär att vi kommer att
få 4 timmars backuptid vid strömavbrott.
Vill ni även skydda er hemma för strömbortfall på media omvandlaren så finns det sedan tidigare förslag på utrustning på hemsidan (mötet 26 september) där ni ser ett exempel på en Eaton 3S.

Similar Posts
Kallelse till föreningsstämma 2019
Tid: Lördagen den 11 maj 2019 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus, biosalongen Dagordning enligt föreningens stadgar § 15 Övriga...
Kallelse till föreningsstämma 2018
Sunnemo fiber ekonomisk förening Kallelse till föreningsstämma 2018 Tid: Söndagen den 20 maj 2018 klockan 14.00 Plats: Sunnemo Folkets hus,...
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning Sunnemo Fiber ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769628-0655 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016 2016 har inneburit att vi gått från byggnation till att...